Ochrana okapů a potrubí - nejčastější dotazy


 

 

Vyřeší mi vyhřívání okapů utržení sněhové "laviny" ze střechy s nebezpečím zásahu kolemjdoucích na chodníku ?

 

Ano, ale pouze ve spolupráci se sněhovými zábranami. Topný kabel udržuje průchodnost žlabů a svodů + event. okapnice ( instaluje

se v závislosti na sklonu střechy) a zábrana umožňuje postupné odtávání sněhu. Nutnost instalace sněhové zábrany je dána sklonem střechy a použitou krytinou.

 

Proč se musí kabel dávat i do svodu, když ten nezamrzá ?

 

Nezamrzal. Zamrzl žlab, všechna odtátá voda šla přes něj a do svodu se nedostalo nic, co by mohlo zamrznout. Pokud nyní zprůchodníme žlab, voda zamrzne hned jak to pujde - tedy ve svodu. Proto je nutno ošetřit celou odtokovou cestu až do kanalizace (výtoku).

 

Jaké jsou provozní náklady ?

 

Měřeními v reálu bylo zjištěno, že systém bývá za použití nejlepšího regulátoru (teplota+vlhkost) sepnut za sezonu cca 800 hod.

 

Náklady na provoz bývají podstatně menší než  škody na utrhaných okapech, zničených fasádách a interiérech, nemluvě o možném ohrožení kolemjdoucích. Náklady za pronájem plošin event. za specializovanou firmu na výškové práce pro uvolnění zamrzlých okapů také nejsou malé.

 

Co je to inteligentní kabel ?

 

Jedná se o samoregulační kabel, který reaguje na přítomnost vlhkosti a nízké teploty přidáním topného výkonu. Při větších instalovaných výkonech je ho vhodné doplnit regulací, protože se nikdy sám úplně nevypne a bude vždy topit nějakým zbytkovým výkonem. Pořizovací cena samoregulačního kabelu je vyšší než u klasického odporového.