Ochrana okapů a potrubí před zamrzáním


Ochrana okapů:

Práce z lana.
Montáže dělají naši zkušení lezci přímo z lana. Zadavateli tak odpadají náklady za pronájem plošiny a zábor veřejného prostranství.
Domov pro seniory Hortenzie - chráněná místa.
Systém chrání mezistřešní, střešní a okapové žlaby, dále úžlabí a svody. 
Použity topné kabely TO2R se zvýšenou ochranou proti UV záření. 
Regulace plně automatickým dvouzónovým regulátorem ETO 2 s detekcí teploty a vlhkosti.
Domov pro seniory Hortenzie - zamrzlý čistič
Takhle to vypadalo před instalací systému ochrany okapů ....
Domov pro seniory Hortenzie - zamrzlý svod
.... ledová výzdoba nad vrátnicí ohrožovala obyvatele
Domov pro seniory Hortenzie - střešní žlab
Topný kabel TO2R veden 3x a fixován v distanční liště. Na konci přechází do svodu, kde je veden 2x a zavěšen na nerezovém lanku syfok P.
Domov pro seniory Hortenzie - střešní žlab - funkce
Topný kabel udržuje průchodnost žlabu a svodu.
Domov pro seniory Hortenzie - mezistřešní žlab
Z důvodu vysoké koncentrace sněhu z obou střech je kabel veden 5x. V popředí vidíte vlhkostní čidlo regulátoru ETO 2, které je přilepeno k podkladu kvůli zachování polohy ( musí být vždy v rovině a mezi smyčkami topných kabelů.
Domov pro seniory Hortenzie - mezistřešní žlab-funkce
Ochrana mezistřešního žlabu v akci.
Domov pro seniory Hortenzie - kritické místo- funkce
Kritickým místem je přechod žlabu do svodu. Svod musí být následně chráněn až cca 30 cm pod zem. 
Domov pro seniory Hortenzie - okapový žlab nad vrátnicí
Kabel veden ve žlabu 3x fixován prvkem "okapový úchyt do žlabu", ve svodu 2x fixován nerezovým lankem "syfok P".
Domov pro seniory Hortenzie - okapový žlab nad vrátnicí v akci
Kabely udržují průchodnost žlabu i svodu.
Fixace v nástřešním žlabu syfokem B
Nástřešní žlab nemá vnitřní okraj - standartní okapový úchyt nelze použít, syfok B je nerezové lanko s navlečenými úchyty. Samotný syfok B se potom cca po 1m fixuje ke žlabu vodotěsnými ocelovými nebo měděnými nýty podle materiálu žlabu.
Temperace okraje střechy - horní uchycení.
Na obrázku je vidět horní uchycení kabelu, který temperuje navíc část střechy. Uchycení se řeší individuálně podle typu krytiny. Zde jsou použity Cu úchyty, které jsou přišroubované ke střešním latím.
Temperace okraje střechy - spodní uchycení.
Spodní uchycení kabelu též Cu úchyty, kabel ve žlabu fixován prvky "okapový úchyt 100", je zde vidět umístění čidla a uchycení syfoku P ve svodu.
Uchycení kabelu v plastovém úžlabí.
V plastových ( potažených plastem) úžlabích nelze letovat, kabely jsou tedy zavěšeny na lanku syfokP a vzájemná rozteč je zajištěna upraveným okapovým úchytem.
Uchycení kabelu v kovovém úžlabí.
Kabel uchycen k měděnému úžlabí letovanými Cu úchyty.
Temperace vnitřní vpusti.
Svod jde vnitřkem objektu, zamrzá tedy pouze vpusť . Temperujeme okolí vpusti a kousek dovnitř. Použito cca 3m samoregulačního kabelu 26W/m, protože tak krátký odporový okruh se nevyrábí. K regulaci použit termostat s teplotním čidlem.
Nástřešní žlab + okraj střechy.
V nástřešním žlabu použit syfok B, horní kabelový had fixován letovanými zinko-titanovýmy úchyty.
Zaatikový žlab + hrana + stříška.
V zaatikovém žlabu použita k fixaci distanční lišta, vzhledem k malému sklonu střechy chráněna ještě hrana okapnice ve dvojitém vedení. Předstříška chráněna klikaticí fixovanou letovanými ZnTi úchyty.
Atypický nástřešní žlab.
Temperace atypického nástřešního žlabu, fixace distanční lištou.
Hranatý atypický žlab II.
Fixace jako v předešlém případě distanční lištou.
Uchycení kabelu v širokém žlabu.
Často je okapový úchyt 100 ale i 150 nedostačující. Kabely musí být umístěny v místě, kde teče voda, pokud je dáme na stěnu žlabu, budou k ničemu. Pomoci si můžeme buď fixací syfokem B, nebo jako na obrázku. Kabely fixujeme jen na rozteč do okapových úchytů 100 a celý svazek potom za krajní kabel fixujeme 150-kou, přichycenou k vnitřnímu lemu.
Uchycení vlhkostního senzoru ETOR
Čidlo ETOR musí být vystaveno přímo sněhu ( nesmí být např. schováno pod hranou okapnice), musí být fixováno ve vodorovné poloze ( aby se ve vyfrézované ploše držela voda) a musí být mezi smyčkami topných kabelů. Při splnění těchto podmínek funguje spolehlivě.
Zaatikové úžlabí
Kabel fixován letovanými ZnTi úchyty.
Vyhřívání vpusti s vnějším svodem.
Za atikou je vnější svod, který je vyhříván po celé délce.
Proč nepoužíváme plastový řetěz pro fixaci kabelu.
Na snímku je oprava díla nejmenované firmy. Plastové řetězy ve svodech se všechny po roce utrhaly, druhé vedení kabelu spadlo a společně se zbytky řetězu spolehlivě ucpalo svody. Tak toto se vám s naším Syfokem P stát nemůže :-)
Fixace kabelu ve svodu.
Topný kabel TO2R fixovaný ve svodu na pevnostním nerezovém lanku Syfok P.
Dodatečná ochrana pod střešními okny.
V prostoru mezi žlabem a oknem zůstával sníh, který při odtávání zatékal spodním lemem okna. 
montáž z plošiny 1
Je rozhodně lepší věnovati se instalaci topných kabelů, než koukat pod sebe :-)
Přívěsná plošina.
Pro hůře přístupná místa lze použít mobilnější přívěsnou plošinu.
Přívěsná plošina.
Přívěsná plošina.

Ochrana potrubí:

Maso Planá - ochrana potrubí samoregulačním kabelem - tažení kabelu.
V Maso Planá byl kvůli značné komplikovanosti potrubí použit samoregulační kabel 9W/m při 10 st.C. 
Tento kabel lze libovolně krátit a rozbočovat.
Maso Planá - ochrana potrubí samoregulačním kabelem - připevnění kabelu
Potrubí je kovové, není tedy třeba aplikovat Al folii. SR kabel je připevněn sklotextilní páskou FX 15-50.
Maso Planá - ochrana potrubí samoregulačním kabelem - rozbočení kabelu v krabici.
SR kabel lze libovolně rozbočovat a ošetřit tak všechny odbočky. Součet délek jednoho takového vedení však nesmí překročit stanovený limit pro typ kabelu. Rozbočení lze provést buď pomocí speciální sady ROZKIT, nebo v prostředí vnitřním a obyčejném lze použít instalační krabici. Z konce SR kabelu je nutno odstranit topné jadro a zaizolovat.
Maso Planá - ochrana potrubí samoregulačním kabelem - ukončení odbočky.
Každý konec odbočky je ukončen teplem smrštitelnou zatavovací čepičkou.
Maso Planá - ochrana potrubí samoregulačním kabelem - připojení okruhu.
Připojení okruhu. Na konec okruhu je naspojkován studený konec (CYKY), který je ukončen v instalační krabici KPS umístěné na konzoli PDR.
Maso Planá - ochrana potrubí samoregulačním kabelem - final
SR kabel je přelepen Al páskou a už se čeká jen na izolatéry.
Škoda Plzeň ochrana potrubí odporovým kabelem.
Plastové potrubí nejdříve obaleno Al folií pro lepší rozvod tepla a separaci přímého kontaktu topný kabel - plast. Následně po obou spodních stranách potrubí natažen podélně topný kabel TO2L 10W/m, který by po celé délce přelepen Al páskou.
Škoda Plzeň ochrana potrubí odporovým kabelem - tažení kabelu.
Obě chráněné trubky běžely souběžně, bylo tedy možno táhnout oba páry kabelů současně.
Škoda Plzeň ochrana potrubí odporovým kabelem - celkový pohled.
Celkový pohled na část ošetřeného potrubí před aplikací tepelné izolace.
Instalace samoregulačního kabelu na PE potrubí.
Pokud instalujeme topný kabel na PE nebo jiné plastové potrubí, je třeba ho podlepit hliníkovou páskou.
Bioplynová stanice ohřev potrubí s kejdou.
PE trubka pro dopravu kejdy je chráněna proti zamrzání samoregulačním kabelem.
Bioplynová stanice ohřev potrubí s plynem.
V plynovém potrubí zamrzá kondenzovaná vlhkost. Použit samoregulační kabel do EX prostředí SRHT.
Pivovar Samson odstranění staré izolace.
V první fázi bylo nutno odstranit starou izolaci zdevastovanou hlodavci a minerální vatu milujícími larvami hmyzu.
Pivovar Samson fixace SR kabelu.
Po odkrytí potrubí, byla provedena instalace samoregulačního kabelu 10W/m. Kabel byl fixován k nerezovému potrubí sklotextilní páskou.
Pivovar Samson přelepení SR kabelu teplovodivou hliníkovou páskou.
Fixovaný samoregulační kabel bylo nutno z důvodu rozvodu tepla do potrubí a separace od tepelné izolace podélně překrýt hliníkovou samolepící páskou.
Pivovar Samson zaizolování potrubí.
Potrubí s vyhřívacím kabelem bylo samozřejmě nutno kvalitně tepelně zaizolovat.